тел.: +38 (044) 272-43-82

Юридическая компания «Просперитас»: юридическое сопровождение, хозяйственные споры, споры налогообложения, защита интеллектуальной собственности, юридические услуги широкого спектра.

Які відносини є «громадянським шлюбом»

 

В свідомості сучасного суспільства відсутній колишній підхід щодо обов’язкової реєстрації шлюбу. Тому в нашому сьогоденні досить поширеним є проживання пари без реєстрації шлюбу, що у побуті зазвичай називають «громадянським шлюбом».

Звичайно кожний з нас вправі обирати ту чи іншу форму існуванні своїх відносин.

Ми ж хотіли б звернути увагу на погляд законодавця за яких підстав має місце існування «громадянського шлюбу», або ж його відсутність.

Вказана тема виникла із життєвої ситуації. Пара перебула у близьких відносинах, але в досить забезпеченої жінки були почуття, а в її партнера ймовірно тільки розрахунок. Тому зібравши певні папери він вирішив, що має право у судовому порядку поділити майно навпіл.

Так от, за яких же підстав «громадянський шлюб» дійсно існує?

Така назва відносин, як «громадянський шлюб» в законі не міститься.

Сімейний кодекс України розкриває, поняття, що таке сім‘я. За законом сім'ю складають особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки.

За привалами Сімейного кодексу України (ст.74) у разі проживання однією сім’єю та при умові відсутності одночасного перебування у будь-якому іншому шлюбі, майно, набуте чоловіком та жінкою за час їх спільного проживання, належить їм на праві спільної сумісної власності.

Тобто, при поділі майна застосовуються положення глави 8 Сімейного кодексу України «Право спільної сумісної власності подружжя».

Отже, буква закону чітка, «громадянський шлюб» існує при наявності таких факторів:

- жодний з пари не може перебувати у іншому зареєстрованому шлюбі;

- пара має проживати спільно;

- та можливо найголовніше чоловік та жінка, що проживають спільно мають бути пов'язані спільним побутом, які в свою чергу створюють взаємні права та обов'язки.

Чому жодний з пари не може перебувати у іншому зареєстрованому шлюбі? Відповідь досить проста.

За законодавством України існує поняття сім‘я – проживання чоловіка та жінки разом й ведення спільного побуту, але й існує поняття одношлюбність. Тому, одночасно дві сім‘ї у одного з подружжя бути не може.

Законодавець визначив: жінка та чоловік можуть одночасно перебувати лише в одному шлюбі. Жінка та чоловік мають право на повторний шлюб лише після припинення попереднього шлюбу (ст.25 Сімейного кодексу України «одношлюбність»).

Водночас, законодавець визначає підстави спільного придбання майна, що створює умови за яких його набуття породжує право спільної сумісної власності, спільного володіння та розпорядження ним. Проте, цій темі ми надамо більш детальної уваги в іншій нашій публікації.

Оскільки, хотілося б повернутися до фактору існування «громадянського шлюбу», який на наш погляд слід виділити, як найголовніший – це спільний побут та взаємні права та обов’язки.

Спільний побут – це в першу чергу спільний бюджет (гроші) за рахунок якого ведеться спільне господарство, купуються речі та забезпечуються інші необхідні для спільного проживання блага.

Отже, при умові, існування спільного бюджету виникає сім‘я – «громадянський шлюб». Якщо ж відсутній спільний бюджет, то й відсутні взаємні права та обов’язки.

Відсутнє й право на поділ спільного майна.

 

 

Матис А.С., Заступник Директора ТОВ "Просперітас"

О компании - Новости - Юридические услуги - Публикации - Коллектив - Контакты